نوشته‌ها

منحصر به فرد و زیبا

احساس ارزشمندی و افزایش آن

در تعریف عزت نفس آورده اند که آن میزانی از حس ارزشمندی است که فرد در درون خود احساس می کند. در این مقاله درصدد بوده ام تا منابع احساس ارزشمندی را بیان کنم تا خواننده مطلب بتواند با تفکیک ارزش ذاتی درونی از ارزش مشروط بیرونی، به خودباوری و درک واقع بینانه تری از خود برسد…

ادامه مطلب …